دبیر جدید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی شد

در نخستین جلسه‌ی هیات مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در سال 1401، افشین امیرشاهی به عنوان دبیر جدید انجمن انتخاب شد.

به گزارش مدارا، در این نشست موضوع استعفای شهریار شمس مستوفی دبیر سابق انجمن به دلیلِ مشغله‌ی شخصی مطرح و هیات مدیره با تقدیر از عملکردِ چند ساله‌ی ایشان، با استعفای ایشان موافقت و افشین امیرشاهی را به عنوانِ دبیر جدید انجمن انتخاب کرد.