تردید هیات رئیسه برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن بهارستان

هیات رئیسه مجلس هنوز درباره استمرار بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون ویژه یا بازگشت طرح به صحن مجلس به تصمیم نهایی نرسیده است.

به گزارش مدارا،  درخواست بازگشت طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن مجلس در نشست دیروز عصر هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت. بنا به تصمیم هیات رئیسه قرار است، هیات رئیسه در خصوص ایرادات وارده به آخرین نشست کمیسیون ویژه صیانت از فضای مجازی با اعضای کمیسیون وارد گفتگو شود و ایرادات مطرح را بصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

آنطور که یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به همشهری آنلاین خبر داده تاکید هیات رئیسه بر حل ایرادات پیش آمده و رفع ابهام از تفاوت دیدگاه های ایجاد شده در خصوص نحوه بررسی طرح مذکور در کمیسیون ویژه است به همین منظور  هنوزدر مورد ادامه بررسی طرح در کمیسیون ویژه یا بازگشت طرح به صحن مجلس به تصمیم نهایی نرسیده است.

پیش از این جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در این باره به همشهری آنلاین خبر داده بود که  که در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس درخواست ۱۸۵ تن از نمایندگان را برای  بازگشت طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن مجلس را به رئیس مجلس تحویل دادم.

او ابراز امیدواری کرد بر اساس آئین نامه داخلی مجلس با اولویت و در اولین زمان این درخواست در صحن مجلس اعلام وصول شده و به رای‌گیری گذاشته خواهد شد.

پس از تصویب ناگهانی کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک آن هم در روزهایی که نمایندگان مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودند، انتقادهای گسترده علیه این اقدام کمیسیون ویژه در داخل و خارج از مجلس مطرح شد . در پی طرح انتقادات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شد و  رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی اعلام کرد. براساس  این  نظر معاونت قوانین  هیات رئیسه مجلس این رای گیری ابطال شد، در پی ابطال رای گیری تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  درانتقاد از عملکرد کمیسیون مشترک  نامه بازگشت این طرح از کمیسیون مشترک به صحن مجلس را امضا کردند. این نامه دیروز  به هیات رییسه ارایه شد و هیات رئیسه در نشست عصر دیروز به آن ورود کرد.

آنطورکه خبرنگار ما مطلع شده هنوز هیات رئیسه  برای اعلام وصول  این درخواست به قطعیت نرسیده و مشغول رایزنی با اعضای کمیسیون ویژه است.