توضیح رئیسی درباره اتفاقات ورزشگاه مشهد

رئیس جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها خود را موظف به این بدانند که به قانون عمل کنند و عملکرد سلیقه‌ای نداشته باشند و از سیاست‌های نظام تبعیت کنند.

به گزارش مدارا،  شامگاه پنجشنبه در نشست رئیس جمهور با خبرنگاران در مشهد، خبرنگاری از سید ابراهیم رئیسی پرسید: «در مشهد گاهی شاهد وجود برخی از تعارضات در تصمیم‌گیری‌ها هستیم، مانند اتفاقی که در جریان بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا رخ داد. سیاست دولت در این زمینه چیست؟»

رئیسی در پاسخ گفت: تعارضی نیست، برخی کوتاهی‌هایی در نحوه اجرای تصمیمات دارند. همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سیاست‌ها و قوانین هستند، اما گاهی اوقات مدیران به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه این مشکل در تمام بخش‌ها اعم از اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، افزود: باید تاکید کرد بر اینکه تمام دستگاه‌ها خود را موظف به این بدانند که به قانون عمل کنند و عملکرد سلیقه‌ای نداشته باشند و از سیاست‌های نظام تبعیت کنند.