منابع خبری:

نازنین زاغری و انوشه آشوری آزاد شدند

خبرنگار گاردین و خبرگزاری رویترز دقایقی پیش به نقل از مقام‌های رسمی انگلیس از آزادی نازنین زاغری خبر دادند.

به گزارش مدارا، خبرنگار گاردین و خبرگزاری رویترز دقایقی پیش به نقل از مقام‌های رسمی انگلیس از آزادی نازنین زاغری خبر دادند.

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری به رویترز گفت که موکلش به همراه انوشه آشوری در مسیر رفتن به فرودگاه برای ترک ایران هستند

به گزارش ایرنا، پتریک وینتور سردبیر سیاسی گاردین در توئیتر خود نوشت: مقامات رسمی اعلام کردند نازنین زاغری و انوشه آشوری آزاد شده‌اند.