ادامه داستان های احمدی نژاد و آنجلینا جولی/ محمود تشکر کرد!

رئیس دولت بهار اقدامات آنجلینا جولی را شایسته تقدیر دانست

به گزارش مدارا، رئیس دولت بهار اقدامات آنجلینا جولی را شایسته تقدیر دانست.

 

احمدی‌نژاد نوشت : کشتن و آواره کردن و زیر پا گذاشتن حق تعیین سرنوشت انسان ها، از هر رنگ و نژاد و دین، تحت هر عنوان که باشد، محکوم است.

 

احساس مسئولیت خانم آنجلینا جولی نسبت به مردم یمن شایسته تقدیر است.