قیمت روز گوشت قرمز در ۶ بهمن ۱۴۰۰

به گزارش مدارا، قیمت انواع گوشت قرمز در ششم بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است:   نام محصول قیمت واحد کیلوگرم (تومان) راسته با استخوان گوسفندی ۱۵۹,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی ۱۷۱,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه ۱۵۷,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله ۱۶۶,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله ۱۶۵,۰۰۰ گردن گوسفندی ۱۳۴,۰۰۰ قلوگاه گوساله ۱۴۷,۰۰۰ […]

به گزارش مدارا، قیمت انواع گوشت قرمز در ششم بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

نام محصول

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

راسته با استخوان گوسفندی

۱۵۹,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۷۱,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۵۷,۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۶۶,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۵,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۴,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۷,۰۰۰

گردن گوساله

۱۲۹,۰۰۰

قلم گوساله

۱۶,۰۰۰

سردست گوسفندی

۱۳۱,۰۰۰

ماهیچه گوساله

۱۶۳.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۸۹,۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۲۸.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۲۹,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۳۵,۰۰۰