پای کپی برداری ها به مجلس هم کشیده شد

به گزارش مدارا،اظهارات یزدی‌خواه در خصوص استفاده از تجربیات کشور چین در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که بسیاری از تحلیلگران در ابتدای طرح ایده صیانت از فضای مجازی اعلام کردند، این نسخه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم از روی دست چینی‌ها کپی کرده‌اند، اما نمایندگان حامی طرح با تکذیب این گمانه‌زنی‌ها اعلام می‌کردند، الگویی که ایران […]

به گزارش مدارا،اظهارات یزدی‌خواه در خصوص استفاده از تجربیات کشور چین در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که بسیاری از تحلیلگران در ابتدای طرح ایده صیانت از فضای مجازی اعلام کردند، این نسخه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم از روی دست چینی‌ها کپی کرده‌اند، اما نمایندگان حامی طرح با تکذیب این گمانه‌زنی‌ها اعلام می‌کردند، الگویی که ایران در مواجهه با فضای مجازی پیگیری می‌کند، برگرفته از رویکردهایی است که در آلمان و سایر کشورهای اروپایی تجربه می‌شود.

گذشت زمان اما نشان داد که گمانه‌زنی‌هایی که پیش از این در خصوص الگوبرداری از چینی‌ها برای محدودسازی فضای مجازی می‌شد، بیشتر به واقعیت نزدیک است تا سایر قرائت‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود.