مافیا دارو را گران کرده است

به گزارش مدارا، پروین صالحی درباره افزایش قیمت دارو با وجود حذف نشدن ارز ترجیحی، اظهار کرد: بالا رفتن قیمت دارو منطقی نیست، چراکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است و اگر هم بشود، طبق قول دولت، ارز ترجیحیِ دارو حذف نخواهد شد. بنابراین افزایش قیمت دارو در بازار حاصل سوء استفاده برخی افراد سودجو […]

به گزارش مدارا، پروین صالحی درباره افزایش قیمت دارو با وجود حذف نشدن ارز ترجیحی، اظهار کرد: بالا رفتن قیمت دارو منطقی نیست، چراکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است و اگر هم بشود، طبق قول دولت، ارز ترجیحیِ دارو حذف نخواهد شد. بنابراین افزایش قیمت دارو در بازار حاصل سوء استفاده برخی افراد سودجو است.

وی افزود: جو روانی در بازار و فعالیت مافیای دارو بدون شک از علل گران شدن برخی از داروها است. مجلس بر تقویت بُعد نظارت تأکید دارد، اما متأسفانه در سیستم غذا و دارو آنچه که به کمیسیون بهداشت و درمان گزارش شده جنبه نظارت سازمان غذا و دارو ضعیف بوده است و باید این سازمان دارای اساسنامه قوی بشود و کمیته تخصصی خاصی ایجاد و ناظر بر کار سازمان غذا و دارو باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: مجلس موضوع افزایش قیمت دارو را پیگیری خواهد کرد. رانت‌ها و مافیای دارویی که در کشور، ریشه‌دار شده‌اند و کمی مقابله با این گروه‌ها سخت شده است و اکنون این افراد از جو روانی در بازار سوء استفاده می‌کنند. به هر حال تلاش می‌کنیم که برای مردم در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی پیش نیاید.