زنان را برای زنان به میدان می آوریم

به گزارش مدارا،انسیه خزعلی در مراسم میلاد حضرت زهرا(س) و امام خمینی(س) در حرم مطهر امام خمینی(س) گفت: امام خمینی(س) به زن ها جان بخشید و هویت داد؛ و زمینه ظهور و بروز استعداد و توانمندی های آنها در ایران و بلکه جهان فراهم نمود؛ امامی که فرمود «من شما [بانوان] را به رهبری قبول دارم»(صحیفه امام، […]

به گزارش مدارا،انسیه خزعلی در مراسم میلاد حضرت زهرا(س) و امام خمینی(س) در حرم مطهر امام خمینی(س) گفت: امام خمینی(س) به زن ها جان بخشید و هویت داد؛ و زمینه ظهور و بروز استعداد و توانمندی های آنها در ایران و بلکه جهان فراهم نمود؛ امامی که فرمود «من شما [بانوان] را به رهبری قبول دارم»(صحیفه امام، جلد ۷، صفحه ۱۳۲) و نهضت را مدیون زن ها می دانست؛ امامی که زن را منشأ خیرات می دانست و معتقد بود باید زن ها در امور اساسی و مقدرات مملکت مشارکت کنند. وصیتنامه سیاسی – الهی امام پر از این نکات زیبا و آموزه هایی است که خصوصا در زمینه زنان باید روی آن کار جدی شود.

امام خمینی(س) تأکید می کنند محرومیت هایی که به زنان و بلکه اسلام و مسلمین تحمیل شده از اسلام نیست

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: امام خمینی(س) تأکید می کنند محرومیت هایی که به زنان و بلکه اسلام و مسلمین تحمیل شده از اسلام نیست؛ و آنقدر زمینه فعالیت و بروز و ظهور زنان را باز می کنند که جز مواردی که به شأن، عفاف و حریم آنها خدشه ای وارد شود هیچ محدودیت و انحصاری قائل نمی شود. امام با این نگاه زن ها را به میدان آورد و زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد. حتی وقتی بعد از پیروزی برخی افراد به ایشان گفته بودند الآن زمان این است که زن ها از ادارات به خانه بروند، ایشان محکم و قاطع فرموده بودند الآن زمانی است که باید زن ها به میدان و اجتماع بیایند؛ چرا که محیط را سالم سازی کرده ایم.

امام زمینه بروز توانمندی را برای همه زنان فراهم کرد

وی یادآور شد: همین امر به شاگرد ایشان یعنی مقام معظم رهبری تأکید می فرمایند که من هیچ محدودیتی برای فعالیت زنان قائل نیستم، الّا اینکه معتقدم باید مسأله عفاف و خانواده را حفظ کنند. دو رکنی که می تواند هویت اساسی زن را حفظ کند و حافظ حریم زن، توانمندی ها، قدرت و تأثیرگذاری زن و حفظ گوهرهای ناب وجودی زن باشد. لذا در همه زمینه هایی که زن می تواند فعالیت کند و قدرت و قوّت خود را به منصه ظهور برساند، از پشتیبانی امام و رهبری بهره مند شد و ما امروز آمده ایم تا قدرشناسی کنیم از اینکه این امام راه را برای ما باز و زمینه بروز توانمندی را برای همه زنان فراهم کرد.

خزعلی اظهار داشت: روزی که امام تازه به قم آمده بودند شاید یک نوجوان ۱۵ ساله بودم. خدا رحمت کند همسر گرامی ایشان را که یار وفادار و همراه صدیق امام بودم. وقتی که خواستم از منزل خارج شوم امام را سر سجاده دیدم و احساس شعفی که از پشتیبانی ها و حمایت امام از زنان داشتم، خدمت ایشان رفتم و گفتم ما خانم ها چه کنیم که دینمان را به انقلاب ادا کنیم؛ این نعمت بزرگی که به ما داده اید و ما را از طاغوت رها و زمینه رشد ما را فراهم کرده اید. ایشان لبخندی زدند و فرمودند شما اگر دو فرزند صالح به این جامعه تحویل دهید، دینتان را ادا کرده اید.

وی ادامه داد: یعنی امامی که از یک سو فعالیت اجتماعی، نظامی و حرکت های علمی، پژوهشی و سیاسی زنان را ترغیب و تشویق می کنند، از سوی دیگر به این نکته مهم، نقش سازنده، مزیت نسبی و اعتمادی که خلقت به زن کرده و نقش مهمی که زن در پایداری نسل و سازندگی انسانیت به دوش دارد، توجه می دهند. این به معنای نگاه همه سویه، دارای همه ابعاد و به دور از افراط و تفریط است. الآن چقدر ما نیازمند چنین نگاهی هستیم که ضمن اینکه نقش و جایگاه واقعی زن در خانواده را بشناسد، در شرایط بحرانی جمعیت، از فعالیت های زنان در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی حمایت کند.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری سعی بر این دارد که زنان را برای زنان به میدان بیاورد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری سعی بر این دارد که زنان را برای زنان به میدان بیاورد؛ هم در عرصه های خانوادگی و حمایت هایی که باید خود زنان از زنان داشته باشند و آسیب هایی که متوجه جامعه زنان و خانواده آنها هست با همت خودشان برطرف شود، و هم در عرصه های توانمند سازی و ارتقاء علمی، فکری، روحی و رسیدن به موقعیتی که بتوانند روی پای خودشان بایستند و باری را از دوش جامعه بردارند؛ همان گونه که در زمان جنگ  نشان دادند صبوری، استقامت و توانمندیشان را در مسیر احیاء دین و تداوم انقلاب با تمام وجود به کار خواهند گرفت.