دیپلماسی ایران در حال شکل گیری است

به گزارش مدارا، محسن بهاروند در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروزه دیپلماسی دیگر پنهانکاری، ابهام و مغلق (پیچیده و مبهم) گویی نیست. در دنیای امروز شفافیت و بیان مواضع بر اساس یک استراتژی عملگرایانه، ایستادگی بر مواضع مبتنی بر منطق و قانون به نحوی که بتواند افکار عمومی را نیز قانع کند و قابلیت پیش […]

به گزارش مدارا، محسن بهاروند در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروزه دیپلماسی دیگر پنهانکاری، ابهام و مغلق (پیچیده و مبهم) گویی نیست. در دنیای امروز شفافیت و بیان مواضع بر اساس یک استراتژی عملگرایانه، ایستادگی بر مواضع مبتنی بر منطق و قانون به نحوی که بتواند افکار عمومی را نیز قانع کند و قابلیت پیش بینی روند حرکت یک کشور را نسبت به روش های سنتی داشته باشد کارآیی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: مهم نیست که چقدر مواضع محکم یا منعطف باشد، بلکه مهم‌تر این است که طرف‌های مقابل بتوانند جریان کلی برخورد با موضوع فیمابین را روشن درک کرده و آینده را پیش بینی کنند. چنین دیپلماسی اگر از حمایت قدرت ملی یک کشور نیز برخوردار باشد موفق‌تر خواهد بود. با اتخاذ چنین روشی نمی‌تواند همه جهان را راضی نگه داشت، در عین حال راه همزیستی مسالمت آمیز با حفظ اصول خود را نیز فرا گرفت. به این دلیل معتقدم دیپلماسی ایران در حال شکل گیری است.