املاک شهرداری در بورس عرضه می شود

به گزارش مدارا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: شهرداری املاک و امکانات و مجوزهای بسیار زیادی دارد که می‌تواند یا بلای جان شهرداری و باعث مفسده باشد و یا به صورت شفاف در بورس عرضه شود وی افزود: حکم شورای شهر در راستای شفافیت که سه چهار سال است زمین مانده را اجرا می‌کنیم

به گزارش مدارا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: شهرداری املاک و امکانات و مجوزهای بسیار زیادی دارد که می‌تواند یا بلای جان شهرداری و باعث مفسده باشد و یا به صورت شفاف در بورس عرضه شود

وی افزود: حکم شورای شهر در راستای شفافیت که سه چهار سال است زمین مانده را اجرا می‌کنیم