جان کیوان صمیمی در خطر است

به گزارش مدارا، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای هشدار داده: «کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، سردبیر مجله ایران‌فردا و عضو شورای فعالان ملی‌ مذهبی ایران، به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان «قتل شبه عمد» درباره مرگ بکتاش آبتین، در خطر تبعید به زندان دیگری است.  کیوان‌ صمیمی که هم‌اکنون ۷۳ساله است و […]

به گزارش مدارا، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای هشدار داده: «کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، سردبیر مجله ایران‌فردا و عضو شورای فعالان ملی‌ مذهبی ایران، به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان «قتل شبه عمد» درباره مرگ بکتاش آبتین، در خطر تبعید به زندان دیگری است. 

کیوان‌ صمیمی که هم‌اکنون ۷۳ساله است و به بیماری قلبی دچار است، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دلیل شرکت در تجمعی به مناسبت روز کارگر دستگیر و ۲۷ خرداد همان ستل به‌ صورت موقت آزاد شد اما در خرداد ۱۳۹۹ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل سه سال زندان محکوم شد و این  حکم آذر ۱۳۹۹ اجرا شد.