رهبر طالبان کشته شد

به گزارش مدارا، یک  عضو ارشد طالبان به تلویزیون نیوز ۱۸ تایید کرد که ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان پارسال در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است. این عضو طالبان در مورد زمان و محل کشته شدن ملا هیبت‌الله جزئیات نداده است.

به گزارش مدارا، یک  عضو ارشد طالبان به تلویزیون نیوز ۱۸ تایید کرد که ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان پارسال در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است.

این عضو طالبان در مورد زمان و محل کشته شدن ملا هیبت‌الله جزئیات نداده است.