...
آخرین وضعیت «جواد خیابانی» مشخص شد

شایعه ناراحتی قلبی و بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان از اخبار اینستاگرام در روز جمعه بود.

کلیه حقوق محفوظ است