...
ذخایر آب تهران کمتر از یک چهارم حد مطلوب است

گفت:­ در برخی از مخازن شهر تهران که ارتفاع آب باید در حد ۴ متر باشد، حدود ۷۰ سانتی متر است. مجدی زاده گفت: در حال حاضر ذخیره آب شرب در مخازن تهران حدود ۶۰۷ هزار مترمکعب و میزان مصارف، نزدیک به ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است, اما میزان آب تولید در هر ثانیه، نزدیک به ۳۰ هزار لیتر است.

کلیه حقوق محفوظ است