...
نماینده مجلس: ۹میلیون دستگاه کارتخوان در اختیار قمار و پولشویی بود

یکی از مسائلی که در یک سال گذشته مورد توجه دولت بوده، مبارزه جدی با فساد است.

کلیه حقوق محفوظ است