...
خواسته مردم اصفهان رعایت قانون در حوزه آب و زاینده‌رود است

استاندار اصفهان گفت: خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین در حوزه آب و زاینده‌رود بوده و نیاز است دادستان کل کشور به مسئله حوضه آبریز در تراز ملی ورود کنند.‌

کلیه حقوق محفوظ است