...
نماینده مجلس: وضعیت خدمات اینترنت در کشور مانند صنعت خودرو شده / مردم پول تویوتا کمری را پرداخت کرده اما سمند تحویل می گیرند

احمد علیرضا بیگی یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: متاسفانه وضعیت خدمات اینترنت در سطح کشور نیز مانند صنعت خودرو شده و به نوعی می توان گفت مردم پول تویوتا کمری را پرداخت کرده اما سمند تحویل می گیرند.

کلیه حقوق محفوظ است