...
پیشنهاد وزیر انرژی سوئیس برای صرفه جویی در مصرف سوخت!/ گروهی حمام کنید

وزیر انرژی سوئیس پیشنهاد کرده است که شهروندان این کشور در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت، گروهی به حمام بروند؛ پیشنهادی که تمسخر فعالان در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است.

کلیه حقوق محفوظ است