...
رد جاسوسان موساد در داخل کشور زده شد

تسنیم نوشت : این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند.

کلیه حقوق محفوظ است