...
کارون، آلوده ترین رودخانه خوزستان از نظر ورود فاضلاب شهری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: رودخانه کارون، آلوده ترین رودخانه استان خوزستان از نظر ورود فاضلاب شهری است که باید با تکمیل تصفیه خانه‌های اهواز این موضوع را به حداقل برسانیم.

کلیه حقوق محفوظ است