...
روزانه ۲۵ هزار مترمکعب آب در هندیجان شیرین‌سازی خواهد شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: برای بهبود آب هندیجان روزانه ۲۵ هزار متر مکعب آب شیرین سازی خواهد شد.

کلیه حقوق محفوظ است