...
واکنش رسانه شورای عالی امنیت ملی به تجمع ایرانیان در برلین/طرفداران همجنس گرایی و آنارشیست‌ها بوده‌اند

بررسی نشانه‌هایی که در تظاهرات برلین از آن استفاده شد، نشان می‌دهد که بخش اصلی جمعیت شرکت کننده، طرفداران همجنس گرایی، منافقین، تجزیه‌طلب‌ها، سلطنت طلبان و آنارشیست‌ها بوده‌اند.

کلیه حقوق محفوظ است