...
سالمندی؛ موفقیت یا چالش؟

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه ایران جزو کشورهای دارای بالاترین‌ شیب‌ و شتاب افزایش‌ جمعیت‌ سالمندی در جهان است، گفت: در صورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح‌، افزایش‌ جمعیت‌ سالمندان می‌تواند فرصت‌ مناسبی‌ برای همه‌ باشد و در غیر این‌ صورت، مشکلات جدی برای سالمندان، خانواده‌ها و جامعه‌ به‌ همراه خواهد داشت.

کلیه حقوق محفوظ است