...
ترافیک سنگین در مسیر شمال کشور

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز و کندوان، وضعیت این محورها را مه آلود اعلام کرد.

کلیه حقوق محفوظ است