...
واحد تقطیر ۳ بنزین سازی پالایشگاه اصفهان به مدار تولید بازگشت

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان از بازگشت واحد تقطیر ۳ بنزین سازی پالایشگاه اصفهان به مدار تولید خبر داد.

...
بازسازی لکوموتیو شرکت ذوب‌آهن

سرپرست تعمیرات ناوگان شرکت ذوب‌آهن گفت: لکوموتیو TGM۴-۲۷۵۶ روسی شرکت توسط کارکنان متخصص و مدیریت راه‌آهن و ترابری ذوب‌آهن اصفهان با موفقیت بازسازی شد و در مدار تولید قرار گرفت.

کلیه حقوق محفوظ است