...
عامل انتشار گاز در یکی از مدارس شاهین شهر دستگیر شده است

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: عامل انتشار گاز در یکی از مدارس شاهین شهر دستگیر شده است.

کلیه حقوق محفوظ است