...
روزنامه اطلاعات: براندازان و افراط‌گرایان داخلی متهمان اصلی مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در قم هستند

روزنامه اطلاعات نوشت: خرابکاری از سوی طیف‌های تندرو خودسر داخلی را که در صدد جایگزینی جمهوری اسلامی با خلافت یا امارت اسلامی از نوع طالبان و جلوگیری از تحصیل دختران دانش‌آموزند، نباید از نظر دور داشت.

...
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: باید مشخص شود که چرا مسمومیت دانش آموزان قم در مدراس دخترانه اتفاق می‌افتد

عضو کمیسیون بهداشت در واکنش به مسمومیت سریالی دختران در برخی مدارس قم گفت: وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات در این زمینه وارد شده اند، اما آن چیزی که توقع همه ماست، این است که هر چه سریعتر باید علت این مساله مشخص شود.

کلیه حقوق محفوظ است