...
انتخاب مجدد آذر منصوری به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت

مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در هشتمین کنگره خود مجددا آذر منصوری را به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب کرد.

کلیه حقوق محفوظ است