...
دانشگاه شریف: تمام بازداشتی‌های ما در وقایع اخیر آزاد شدند

دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: «با پیگیری‌های متعدد مدیران دانشگاه محمد نژاد ورودی ۹۷ مهندسی هوافضا و علیرضا آزاد دانشجوی ورودی ۹۶ علوم کامپیوتر به قید وثیقه آزاد شدند.»

کلیه حقوق محفوظ است