...
۱۴ صیاد چابهاری پس از ۸سال اسارت در سومالی آزاد شدند/ اسامی

نماینده وزارت خارجه در منطقه آزادچابهار از آزادی ۱۴ صیاد چابهاری در بند گروه تروریستی «الشباب» سومالی خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است