...
توییت «حمید علیمی» درباره به توپ بستن مجلس

حمیدرضا علیمی، مداح معروف در توییترش نوشت: به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم.

کلیه حقوق محفوظ است