...
افشاگری وکیل سابق طبری از مرخصی و اموال موکلش

پرونده «اکبر طبری»، عضو بلندپایه دفتر رئیس اسبق قوه قضائیه را شاید بتوان مهمترین پرونده فساد در دهه‌های اخیر خواند.

کلیه حقوق محفوظ است