...
استاندار کرمانشاه تغییر کرد/محمدطیب صحرایی دانش آموخته دانشگاه امام صادق استاندار شد

وزیر کشور خبر داد که محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب شد.

کلیه حقوق محفوظ است