...
فاضل میبدی: من دیشب یک سنگک ساده بیات خریدم ۸ هزار تومان؛ آن‌وقت رئیسی می گوید نان گران نشده!

استاد حوزه می گوید: من بر این باورم که رویکرد کلان سیاسی به دنیا و نگاه به مسائل سیاسی و امنیتی و فرهنگی باید در دولت سیزدهم تغییر کند. این نوع برخورد ها و شیوه نگاه به مسائل امنیتی و اقتصادی باید تغییر کند. چون این شیوه جز گرانی، تورم و بدبینی چیزی ایجاد نکرده است. من دیشب یک سنگک ساده بیات را به قیمت ۸ هزار تومان خریده ام درحالیکه اقای رییس جمهور می گویند نان گران نشده است. به کوچه و بازار بروید و ببینید چه خبر است؟ شیوه ای که رییسی در پیش گرفته به نفع ملت نیست و باید تغییر کند توصیه من این است.

کلیه حقوق محفوظ است