...
معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد؟

خبرگزاری نزدیک به سپاه از استعفای یک مقام ارشد سیاسی دولت رئیسی خبر داد.

کلیه حقوق محفوظ است