...
مجمع مدرسین‌ ومحققین حوزه علمیه قم: چرا در دولت سیزدهم نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی شدت گرفته است؟

مجمع مدرسین‌ومحققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به مناسبت ۱۴ و ۱۵ خرداد اعلام کرد: اکنون که بیش از چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد، شاهدیم که نظام اقتصادی و سیاسی ایران در بستری افتاده که هم‌خوانی قابل قبولی با آن آرمان‌های والای انقلاب ندارد و از اهداف نخستین فاصله گرفته است. به‌ویژه این که دو پدیده زشت و ناهنجار فقر و غنا در نظام اقتصادی کشور نمایان شده و تورم فاحش بر معیشت مردم سایه انداخته است. ملت ایران چند سال است که از مشکلات گرانی و سختی معیشت و رشد فراوان فساد در بدنه نظام رنج می‌برد؛ اما چرا در دولت سیزدهم که با سایر نهادهای انتخابی و انتصابی هم‌دست و همسو بود و با این که وعده های زیادی در برنامه‌های تبلیغاتی داده بود، نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی شدت گرفته است؟

کلیه حقوق محفوظ است