...
دولت آلمان تضمین‌های تجاری و گفتگوهای اقتصادی با ایران را تعلیق کرد

وزارت اقتصادی آلمان اعلام کرده‌است که با توجه به «وضعیت بسیار جدی جاری در ایران» کلیه اعتبارات صادرات و تضمین‌های سرمایه‌گذاری برای ایران را تعلیق کرده‌است.

کلیه حقوق محفوظ است