...
سالانه بخشی زیادی از سرمایه ملی به علت شیوع ۵ بیماری دامی از بین می‌رود

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: هرساله بخش قابل توجهی از این سرمایه ملی به علت شیوع این پنج بیماری از بین می‌رود.

کلیه حقوق محفوظ است