...
۹ ملوان و صیاد ایرانی بعد از ۱۴۰ روز بازداشت آزاد شدند

۹ ملوان و صیاد بلوچ که حدود ۱۴۰ روز در کشور موریس بازداشت بودند با تلاش سفارت ایران در کشور ماداگاسکار آزاد شدند.

کلیه حقوق محفوظ است