...
آمریکا برای حذف نام سپاه از لیست سیاه شرط گذاشت

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با حضور در کمیته روابط خارجی سنا گفت که ایران می داند برای خروج سپاه از لیست تروریسم وزارت خارجه چه کار باید بکند.

کلیه حقوق محفوظ است