...
روایت یک فرد مطلع از پشت پرده تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه‌ی حرم شاهچراغ/ رضازاده، همسر انسیه خزعلی نقش اساسی در تخریب‌ها دارد

محمدمهدی کلانتری، دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه انجمن های علمی معماری، مرمت و شهرسازی ایران همسر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری را یکی از چهره های اثرگذار پشت پرده در ماجرای توسعه حرم شاهچراغ و تخریب بافت تاریخی شیراز عنوان می کند.

کلیه حقوق محفوظ است