...
«مهرداد باقری» رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می‌شود؟

بر اساس شنیده‌ها، هیئت امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مهرداد باقری را به عنوان رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انتخاب کرده است.

کلیه حقوق محفوظ است