...
حجم تخریب و هجمه‌ به امام خمینی(ره) بالاتر از انتظار است

رییس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصلی‌ترین مخاطب «موضوع جهاد تبیین» را حضرت امام(ره) برشمرد و اظهار کرد که حجم تخریب و هجمه‌ای که نسبت به حضرت امام وارد می شود، بالاتر از انتظار است.

کلیه حقوق محفوظ است