...
ساخت‌وساز در جنوب شهر اصفهان باوجود افزایش صدور مجوز کاهش یافت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از صدور بیش از 2 هزار پروانه الکترونیکی ساختمان در شهر اصفهان در سال 1402 خبر داد و گفت: منطقه 8 با صدور حدود 266 پروانه ساختمانی بیشترین آمار صدور را دارا بوده است.

کلیه حقوق محفوظ است