...
هیاتی از آمریکا به چین می‌رود

دولت آمریکا در صدد اعزام یک هیات عالی‌رتبه به چین در راستای گرمتر کردن روابط دو‌جانبه است.

کلیه حقوق محفوظ است