...
رئیس دانشگاه آزاد: دلیل اعمال تحریم‌ها و بروز درگیری‌ها در سال‌های اخیر دعوا بر سر رهبری علم جهان بوده

رئیس دانشگاه آزاد در تحلیلی نتیجه‌گیری کرد: دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان و همینطور درگیری‌ها در سال‌های اخیر به دلیل دعوا بر سر رهبری علم جهان بوده است.

کلیه حقوق محفوظ است