...
توضیحات شهرداری درباره جنجال پرچم‌های وارونه در سطح شهر

چاپ پرچم ایران به صورت برعکس توسط شهرداری تهران سوژه کاربران فضای مجازی شده، تا آنجا که توضیحات سازمان زیباسازی شهرداری تهران را به دنبال داشت.

کلیه حقوق محفوظ است