...
پیکر «رضا حقیقت نژاد» به مکانی نامعلوم انتقال داده شد

حقیقت‌نژاد، 25 مهر پس از طی یک دوره بیماری، در ۴۵ سالگی در بیمارستان شاریته برلین درگذشت.

کلیه حقوق محفوظ است