...
اخراج رضا امیدی از دانشگاه تهران

رضا امیدی، از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر اثر فشارهای نهادهای امنیتی بیرون دانشگاه، در آستانه سال تحصیلی جدید، از این دانشگاه اخراج شد.

کلیه حقوق محفوظ است